Resultaten Bedrijvenmonitor Wet bestuur en toezicht 2012-2015 teleurstellend

Bedrijvenmonitor Wet bestuur en toezicht (bedrijvenmonitor), dat jaarlijks de effecten van het wettelijk streefcijfer van minimaal 30% vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen van grote vennootschappen monitort, heeft vanochtend de resultaten bekend gemaakt over de periode 2012 – 2015.

De bedrijvenmonitor die onderzoekt op vooruitgang, stimulerende maatregelen en zin van een streefcijfer komt vanochtend met teleurstellende resultaten.

Onderzoek onder 4.900 Nederlandse bedrijven die vallen onder de Wet bestuur en toezicht, laat over de afgelopen jaren weinig vooruitgang zien. In de raden van bestuur is 9,6% vrouw, in de raden van commissarissen is dat 11,2 procent.

De tweehonderd grootste bedrijven doen het met 19,3 procent vrouwelijke commissarissen iets beter. Maar bij een groot deel van de bedrijven gebeurt helemaal niets. Ruim driekwart van de raden van bestuur en bijna twee derde van de raden van commissarissen heeft geen enkele vrouw. 57% Van alle bedrijven verantwoordt in het jaarverslag niet waarom het streefcijfer niet is gehaald.  De wet maakt de urgentie kennelijk onvoldoende duidelijk.

Minister Jet Bussemaker (OCW) luidt de noodklok in een brief aan de Tweede Kamer. Bedrijven krijgen respijt tot 2023, mits, eind 2019, 20% van de topfuncties door vrouwen wordt bekleed. Lukt dit niet, dan wordt de invoer van een wettelijk quotum mogelijk realiteit. Verregaande overheidsbemoeienis maar als het bedrijfsleven niet meebeweegt dan blijft er geen ander middel over, aldus de minister.

 


Lange Viestraat 2 B Kantoor 439
3511 BK Utrecht

Neem direct contact met ons op
06 15676399 | [email protected]

menu
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×